Samen Tegen Armoede!


Armoede is complex, een ingewikkeld probleem. Een web waarin mensen verstrikt kunnen geraken. Noodhulp is geen duurzame oplossing. Samen Tegen Armoede wél. 

 

Armoede is meer dan geld

‘Mensen in armoede hebben te weinig geld.’ Het wordt vaak gezegd. Maar het is maar een stuk van de waarheid. Meestal is armoede een ingewikkeld probleem, waarbij verschillende levensdomeinen meespelen. Oorzaak en gevolg lopen door elkaar.

Een straatje zonder einde?

Deze bundel doet je leerlingen inzien dat armoede complex is. Ze denken na over de verschillende oorzaken en gevolgen. ‘Begint’ armoede ergens? Wat kan het einde betekenen van armoede? Door de methodieken begrijpen de leerlingen dat er geen vast begin is. Dat mensen op allerlei manieren in het armoedeweb verstrikt kunnen geraken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden die dat duidelijk maken. 

Leidt armoede tot slechte keuzes?

Mensen in armoede moeten voortdurend keuzes maken. Deze keuzes hebben bijna altijd zowel positieve als negatieve gevolgen.

Is noodhulp een oplossing?

Noodhulp kan bestaan uit materiële of financiële bijdragen. Ze brengt soelaas op korte termijn. Een dakloze met honger is blij met een warme maaltijd. Maar zal de volgende dag weer honger hebben. 

Mensen in armoede kunnen het armoedeprobleem niet snel zelf oplossen. Ze hebben hulp nodig om uit het armoedeweb te geraken. Structurele hulp als een leefbaar inkomen of een betaalbare woning, of eenmalige ondersteuning om bijvoorbeeld ingewikkelde administratie in orde te brengen. 

Structurele hulp werkt aan de oorzaken van armoede. Het voorkomt en bestrijdt dit complexe probleem op lange termijn. 

Samen tegen armoede

Samen tegen armoede betekent samen zoeken naar oplossingen voor armoede. Samen tegen armoede betekent steun voor lokale projecten voor tewerkstelling, ontmoeting, huistaakbegeleiding, gezondheidspreventie, huisvesting … Die initiatieven maken ter plaatse het verschil en zijn een inspiratie voor onze werking.

Samen Tegen Armoede is een structurele aanpak van armoede. We willen mensen verder laten kijken dan de dag van morgen. We verdedigen hun rechten, zodat ze zelf keuzes kunnen maken, zelf hun toekomst in handen kunnen nemen, opnieuw dromen, opnieuw vooruitgaan.

Dat is de kracht van onze samenleving. Jij en ik, mensen in armoede, groepen en verenigingen, vrijwilligers, politici, pers, bedrijven, vakbonden, mutualiteiten … We zijn met velen en vele kleintjes maken groot. 

Samen Tegen Armoede wil overtuigen en verbinden. Overtuigen dat armoede niet thuishoort in ons land. En verbinden om armoede en uitsluiting uit te sluiten, in de Dorpsstraat én in de Wetstraat.

Pola Project Cover map

Pola en Het Armoedeweb ook bij jou in de les!

Via de webshop van Welzijnszorg kan je de map  'Pola en het armoedeweb' en bijhorende bundels aankopen.

Bestel hier